ПРОДУКТИ
 
 
КАКВО Е ХЛОРОГЕН?
 
Хлороген е инсталация за пречистване на вода за питейни цели. Системно устройство за електролитно производство на хлор под формата на разтвор на натриев хипохлорид; това се прави на мястото на консумация на дезинфекциращо вещество по напълно безопасен начин.
Системата е лесна за използване, изисква минимална поддръжка и е напълно автоматизирана.
 
 

 
  Copyright© 2016 www.hlogogen-bg.com All Rights Reserved